Výměna mléčného chrupu štěňat

Psi stejně jako lidé vystřídají během svého života dvě sady zubů. Nejprve jim tedy narostou zuby mléčné a ty jsou následně nahrazeny trvalým chrupem. Jak přezubování probíhá? Vyskytují se při něm nějaké potíže? A co všechno musíme u psích zubů ohlídat?

Mléčný chrup

Štěňata se rodí bezzubá, první zuby se objevují kolem 2 týdne věku a ve věku 2 měsíců by měl mléčný chrup být kompletní v počtu 28 zubů. Podle prořezání chrupu můžeme odhadnout stáří zvířete, což může být důležité zejména v případě psů z útulku: 

  • 3-5 týden se objevují mléčné špičáky
  • 4-6 týden je doba pro mléčné řezáky
  • 5-6 týden vyrostou mléčné třenové zuby, vyjma prvního premoláru, který se objeví až v chrupu trvalém

V mléčném chrupu štěňat také nenalezneme stoličky, které se objeví až v chrupu trvalém a rostou jako poslední. Chrup štěňat je drobný a ostrý a má také mírně našedlou barvu. Štěňata je velmi vhodné naučit povel „zuby“, kdy by si měli bez potíží nechat sahat do tlamy a zuby kontrolovat. Začínáme také s prvním čištěním. Pomoci vám mohou články „Jak na čištění zubů psa kartáčkem?“ a „Péče o psí chrup 5x jinak“. Dbejte na přesnost a pečlivost při čištění a motivujte psa pozitivně. 

Bavlněné hračky pro štěňata NUFNUF

Přezubování

Výměna chrupu probíhá mezi 4 až 7 měsícem života štěněte. V této době mohou být štěňata neklidná, některá trpí průjmy nebo i zvýšenou teplotou. Připravit se také musíte na neustále okusování čehokoliv co je štěňatům dostupné. V tento moment musíte zasáhnout a ukázat štěněti jeho hranice a nabídnout k okusování vhodné předměty, nejlépe hračky pro psy. Velmi účinné a bezpečné jsou ty z pevných pletených lan nebo hračky kožené. Hra s hračkou štěně zabaví, aby neustále nemyslelo na nepříjemný pocit při výměně zubů, a následné okusování uleví od svědění a tlaku či případné mírné bolesti.   

Kořeny mléčných zubů se pomalu vstřebávají a nové zuby rostou přímo pod mléčnými, vytlačují je svým růstem, až nakonec mléčné zuby vypadnou ven. Obecně platí, že psům velkých plemen se vymění zuby dříve než psům plemen malých. Pořadí růstu trvalých zubů probíhá následovně:

  • Trvalé řezáky, které se objeví ve věku 3-5 měsíců
  • První třenové zuby, které v mléčném chrupu nenajdeme, rostou kolem 4-5 měsíce
  • V 5-6 měsících se vymění trvalé druhé až čtvrté třenové zuby a vyrostou druhé stoličky
  • Trvalé špičáky objevíme kolem 5-7 měsíce, ty jako jediné zuby mohou vyrůst vedle mléčných špičáků a můžeme pozorovat tzv. zdvojené špičáky
  • 6-7 měsíc narostou také poslední třetí stoličky

Trvalý chrup se skládá celkem ze 42 zubů. Spočítat byste měli 12 řezáků, 4 špičáky, 16 třenových zubů a 10 stoliček. Trvalý chrup je zářivě bílý, už ne tak ostrý jako mléčné zuby, za to dokáže vyvinout obrovskou sílu při stisku. 

Možné potíže spojené s výměnou zubů a jak je řešit

Zdvojené špičáky

Jedná se o celkem běžný jev, ale potíž nastává v případě, že mléčné špičáky nakonec samy nevypadnou. Takový stav může způsobit zánět zubů a špatný skus. Přítomnost mléčných špičáků v trvalém chrupu je nezbytné konzultovat s veterinářem. Obvykle se čeká do sedmého, maximálně devátého měsíce a pak následuje chirurgické odstranění mléčných špičáků.

Tetanus

Týká se především pastevních psů a psů, kteří tráví svůj čas u koní nebo krav či jiného dobytka. Původcem tetanu je bakterie Clostridium tetani, která se běžně vyskytuje v půdě, trusu zvířat, ale i v domácím prachu. Právě přezubování, kdy dochází k obnažení zubních alveol po vypadnutí zubu, je nejkritičtější období vzniku tetanu u psů. Tetanus způsobuje spasmické křeče svalstva, včetně dýchacích svalů a bohužel navzdory náročné terapii končí smrtí. Prevencí je očkování, především tedy pokud víte, že se svým mazlíčkem budete často navštěvovat výše zmíněné rizikové prostředí.

Přezubování se i přes možné komplikace nemusíte vůbec obávat. Někteří majitelé ani nezjistí, že už přezubování začalo. Vypadlé zuby psi většinou spolknou. V tomto období můžete zaznamenat nespolupráci psa při čištění zubů, ale nepolevujte v ní. Nenechejte psa okusovat tvrdé a nevhodné předměty, raději mu pořiďte kvalitní hračky pro psy a dostatečnou zásobu kvalitních pamlsků pro nácvik čištění a bezproblémové manipulace s tlamou.